De l’excel·lència social dels operadors a la destinació turística responsable

Comunicaciones 2.0

De l’excel·lència social dels operadors a la destinació turística responsable

Fa molts anys que em dedico a promoure la responsabilitat social d’empreses i organitzacions i no tants que vaig fer una opció per focalitzar el sector del turisme. El motiu va ser lligat al convenciment que cal que els sectors estratègics per al país facin un gran salt endavant per integrar l’RSE, fet que serà bo per a cada empresa, per al conjunt del sector i també per al país i per a la marca país. I és evident que el turisme és un sector estratègic per a Catalunya.

Però hi ha un altre factor significatiu: integrar l’RSE en el món del turisme és molt apropiat. Quan parlem d’RSE en el concepte modern, allunyat de la mera filantropia, ens referim a crear valor compartit. I l’activitat turística té elements d’impactes negatius que cal corregir, però també genera grans oportunitats d’impactes positius, que un acurat sentit de responsabilitat ens pot permetre abordar millor; entre d’altres, ens aporta el repte de “crear millors llocs per viure i millors llocs per visitar”, com demana la Declaració de Cape Town.

Junt amb les grans declaracions, l’RSE ens porta a comprendre les inquietuds de cada grup d’interès o stakeholder, establir processos de diàleg, identificar les millors pràctiques, aportar elements d’innovació per resoldre problemes i abordar reptes… I el turisme és un context ric en grups d’interès, en punts de vista diferents, en complexitat, tot un munt d’oportunitats perquè l’RSE permeti que les organitzacions creïn més confiança i puguin col·laborar millor per fer front als seus reptes de sostenibilitat.

Source: responsabilitatglobal.blogspot.com

See on Scoop.itEstrategias Competitivas enTurismo: