Exemples de KPI per mesurar la teva estratègia de màrqueting i social media

Eventos

 

Primer de tot començarem per a definir el concepte de KPI: Els KPIs són mètriques que determinen númericament una variable. Un requisit d’aquestes és que han de ser mesurables i quantificables per al correcte ànalisis de les mateixes, per altre banda però no menys important aquestes han d’anar alineades dintre l’estratègia de Màrqueting.

https://i0.wp.com/www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/wp-content/uploads/2014/09/kpi.jpg?w=840&ssl=1

A través de la correcte analítica et permeten conèixer el ROI de les accions realitzades.

Primerament els objectius que definirem per a l’estretègia de SM han de ser SMART, és a dir:

  1. Específics: Els objectius no han de ser molt genèrics sinó molt concrets per a saber el que es vol aconseguir.
  2. Mesurables: Els objectius s’han de poder mesurar, ja que sinó no ens servirà de res.
  3. Alcansables: Ens hem de fixar objectius que podem aconseguir ja que sinó no seràn efectius.
  4. Relevants: Hem de descriminar en la tipologia dels objectius.
  5. Definits en un temps concret: Molt important definir el timing.

A continuació exposarem diferents exemples de KPIS per a la seva correcte interpretació:

  • Augment de visites mensuals a tarvés del SM.
  • Augment de ventes mensuals a través del SM.
  • Augement d’usuaris únics a les diferents xarxes socials.
  • Augment del tràfic web a partir de diferents enllaços web.
  • Número de suscriptors a través de X landing page.