Informació indispensable per a realitzar un esdeveniment cultural

Eventos

Abans de començar a plantejar l’esdeveniment, hem de recol·lectar dades i delimitar aspectes sobre la nostra activitat per tal de perfeccionar-la i, a més, definir el seu propòsit. És tracta d’un estudi previ a la realització de qualsevol esdeveniment, que en aquest cas inclou:

https://i0.wp.com/www.princess-hotels.com/es/img/slide-eventos-yucatan2.jpg?resize=824%2C463

Diferentes tipos de eventos


• Naturalesa de l’activitat
• Tipus d’activitat
• Grau de complexitat
• Aliats potencials i responsables de l’activitat
• Impacte esperat
Llocs per a la realització

Naturalesa de l’esdeveniment o activitat:

És important definir si la nostra idea correspon a una activitat  pública o privada.
Quina és la naturalesa de la nostra activitat? És familiar, social, comercial, docent, política, esportiva, religiosa o un altre? el important és classificar les activitats que es volen fer, com a part d’una recerca d’informació i selecció de dades.

Tipus d’activitat:

Culturals: activitats de formació, difusió, artístiques, lúdiques, recreatives (estàs al seu torn se subdivideixen en altres)


Socioeducatives: festes, reunió d’organitzacions, accions demobilització, de bé social, d’informació a la societat civil.


Esportives: Esdeveniments esportius i d’esplai, a l’aire lliure, de naturalesa i medi ambient (aquest rang és encara més ampli si el concepte s’uneix al que lúdic, on l’enfocament és afavorir tant el
desenvolupament espiritual com el corporal).


Empresarials i corporatius: reunions, xerrades, presentacions de productes, seminaris, conferències, trobades, capacitacions, congressos, gires i fires.

Grau de complexitat:


Tres criteris ens permeten definir les necessitats logístiques d’una activitat: l’àrea d’interès o tema, la quantitat de persones involucrades i la projecció de l’esdeveniment. Segons la complexitat d’aquests
processos, cada activitat es pot determinar per lletres, esdeveniment Classe A o classe B, per tal d’interpretar millor les exigències de l’organització.

Aliats potencials i responsables de l’activitat:


Permet identificar la institució, persona responsables, clients interessats i inclusivament, qui estarà a càrrec de la idea per a ser desenvolupada més endavant.

Impacte esperat:

Es tracta de la definició dels possibles públics que es vincularan amb l’activitat: el grup de persones, artistes, govern local, comunitat, sectors socials; a més del plantejament de les expectatives de l’impacte que es provocarà en aquests grups.

Llocs per a la realització:

Ens refererimos a les possibilitats d’ubicació físic especial, per fer l’esdeveniment: un estadi, una pista, un teatre, una església, un menjador escolar, a l’aire lliure, sala d’actes d’una escola, entre d’altres. Hem imaginar l’esdeveniment en aquest espai, per la qual cosa hem de conèixer les mesures aproximades del lloc, les condicions tècniques, el personal a càrrec, les rutes i sortides d’accés per a publico, les condicions d’higiene i de banys, el tipus de lloguer o gestió de préstec.