Principals mètriques a l’hora de realitzar un event.

Comunicaciones 2.0

7 Métriques prinipals a l’hora de realitzar un event.

 • A l’hora de realitzar un qualsevol tipus d’event s’han de tenir en compte una série de  métriques per a saber com d’exitós a estat l’event. Les dades obtingudes s’han d’aprofitar per a medir-les per a poder veure si l’event a complert les expectatives dels participants.
  https://i2.wp.com/starterdaily.com/wp-content/uploads/2013/01/metricas-de-seo.jpg?w=840
  A continuació faré una breu citació de les métriques més importants a l’hora de mesurar l’èxit de l’event.

  No oblideu, abans de res determinar la tipologia de l’event ja què això condicionarà quines són les principals metriques analitzar.

  Prinicpals indicadors d’èxit:

  Ingresos vs gastos personals
  Ventes d’entrades
  Activitats registrades a les xarxes socials
  Quantitats de productes venguts a l’event
  Participació d’un concurs a les xarxes socials
  Ventes de l’empresa després de l’event.

  És important recordar que l’èxit de l’event no recau únicament en els llocs ocupats el día de l’event, ja que aquest a de tenir un impacte notori després de ser executat.

  Per últim m’agradaria recalcar una última mètrica important a destacar i són les equestes post event, les quals et permeten saber el grau de satisafacció per part dels assitents d’una manera molt real.

  Una metodologia d’aquestes seria via mail siguent essencial tenir la base de dades extreta dels assistents de l’event, o per altre banda de manera física en el mateix event.